Oferta

Wiodącą specjalizacją Kancelarii jest doradztwo prawne w zakresie:

  • prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno- prywatnego

Świadczona pomoc prawna obejmuje wszystkie pola aktywności związane ze stosowaniem ustawy przez zamawiających. Służymy wsparciem na każdym etapie przygotowania, prowadzenia postępowania przetargowego oraz pomagamy rozwiązywać problemy w trakcie realizacji umów. Doradzamy Zamawiającym w kwestiach związanymi z GPP (zielone zamówienia publiczne). Służymy także pomocą w formie opinii prawnych.

Pomagamy również podmiotom, które ubiegają się o zamówienia publiczne. Doradzamy w kwestiach proceduralnych oraz ochrony praw, które przysługują uczestnikom postępowania. Doradzamy w kwestiach związanych z wnoszeniem środków odwoławczych.

Oferujemy, także indywidualne oraz grupowe szkolenia w zakresie zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi.

  • prawa cywilnego i gospodarczego

Doradztwo z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego obejmuje kompleksową obsługę działalności gospodarczej firm, jak i indywidualne porady na rzecz osób prywatnych.

Wśród usług świadczonych w tym zakresie proponujemy m.in. przygotowywanie i opiniowanie umów, pomoc negocjacjach dotyczących ich zawarcia i wykonania oraz doradztwo w przypadku niewykonania zobowiązań przez jedną ze stron. Prowadzimy także sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań.

  • prawa ochrony środowiska

Doradztwo w zakresie zgodność działań podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z normami prawa ochrony środowiska, doradztwo w zakresie aspektów prawno-środowiskowe transakcji. Opiniowanie w zakresie zagadnień prawa ochrony środowiska w kontekście planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz reprezentowanie podmiotów przed organami administracji publicznej i sądami w sprawach związanych z naruszaniem norm prawa ochrony środowiska.

  • prawa spółdzielczego

Doradztwo w zakresie prawa spółdzielczego m.in. tworzenie i rejestracja spółdzielni, likwidacja, przekształcenia, podział oraz upadłość spółdzielni. Ponadto świadczymy pomoc prawną w bieżącej działalności spółdzielni m.in. opracowywanie statutów, uchwał i regulaminów.

a

Usługi wykonujemy zarówno w oparciu o jednorazowe bieżące zlecenia, jak i w ramach stałej kompleksowej współpracy, zarówno na rzecz przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółdzielni.
Wszystkie usługi realizowane są na terenie całego kraju.