Publikacje autorstwa Mirosława Różowicza

Monografie, rozdziały w publikacjach zbiorowych oraz artykuły w opracowaniach pokonferencyjnych
  1. Współautorstwo publikacji monograficznej “Dodatkowe kryteria oceny ofert. Poradnik dla zamawiającego“, Poznań 2014.
Publikacje prasowe
  1. Artykuł pt. “Aspekty prawne ochrony przyrody na terenach poligonów wojskowych” ukazał się w kwartalniku naukowym “Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” wydawnictwa UMK, nr 2/2016, s. 79-96 (współautorstwo K. Różowicz).
  2. Informacja prawna dotycząca stosowania art. 28 ustawy o związkach zawodowych” ukazała się w czasopiśmie „Leśnik” wydawnictwa Związków Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej, nr lipiec, sierpień, wrzesień 2013.
Artykuły opublikowane na portalach internetowych
Na oficjalnej stronie Związku Leśników Polskich Parków Narodowych, zlppn.pl:
  1. Informacja prawna dotycząca stosowania art. 28 ustawy o związkach zawodowych
  2. REGON i NIP związku zawodowego
  3. Pomieszczenie terenowej komórki organizacyjnej